Dream News hakkında - TR

 

Yarının haberlerini bugünün hayalleriyle, basılı ve sesli olarak veren Dream News, bir geleceği şekillendirme deneyidir. Katılımcılarına yansıma alanları açan topluluk ve birey bazlı bu yayın, her bir varoluşun birbirini şekillendirdiği düşüncesiyle; zamanı nesneleştiriyor ve onu biçimlendirmeye açıyor. 

 

Eğer şimdi ve burada; tüm zamanlar bir arada bulunuyorsa; gelecek şu an oluşuyor olmalı… Eğer gelecek şimdi oluşuyorsa, o zaman şekillendirilebilir mi? Dream News katılımcılarına, geleceği heterojen bir şekilde yaratmak için görsel ve işitsel monolog alanları açıyor. Katılımcılara şimdilik tek bir soru soruyoruz. “Hayalin nedir?”

 

Dream News katılımcıların notlarından, çizimlerinden oluşan basılı bir yayın ve sesli monologlardan oluşan bir podcast serisi. 

 

Dream News, Murat Yıldız ve Defne Tesal aracılığıyla 2019’dan beri yürütülen bir sanat inisiyatifidir.


*

 

About Dream News - ENG

 

Dream News is an experiment in shaping the future by delivering tomorrow's news with today's dreams in the forms of newspaper and podcast. This community and individual based publication, which opens up areas of reflection for its participants, with the thought that each existence shapes each other; it objectifies time and opens it up to be formed.

 

If here and now; all the times coexist, the future must be forming now… If the future is forming now, can it be shaped then? Dream News opens up visual and aural monologue spaces for its participants to create the future in a heterogeneous way. For now, we ask the participants only one question. "What is your dream?"

 

Dream News is a printed publication consisting of notes and drawings of the participants, and a podcast series of audio monologues.

 

Dream News is an art initiative run by Murat Yıldız and Defne Tesal, since 2019.