'21     “Dream News / Chains” - January / April - Istanbul / Turkey - ongoing

(Eng below)

Dream News #3 / Zincirler*

Dream News 3 ile, şüphe ve korkunun gelecek hayallerimizi beslediği bir dönemde, umutlarımızı canlandırmak, çoğaltmak ve aktarmak arzusuyla bir kez daha yola çıkıyoruz. Bu kez hayalimiz içinde bulunduğumuz durumun oluşturduğu fiziksel sosyalleşme ağlarından esinlenerek yeni paylaşımlara alan açmak.

 

Şüphelerden olabildiğince arınmak için şartlar birbirimize mesafeli olmamızı gerektiriyor ama belli bir güven ilişkisi içerisinde küçük ve kapalı gruplar halinde bir araya gelmeye devam ediyoruz. Dream News 3, taktik olarak bu grupların kesişimlerinde hareket etmeyi ve olabildiğince yayılmayı hayal ediyor.

Biz fiziksel olarak halihazırda bir araya geldiklerimiz ile gazeteyi oluşturmaya başladık. Katılanlar da kendi izole grubu içerisindeki diğer kişiler ile gazetenin içeriğini zenginleştirmeye devam edecek. Her birimizin kendini kısıtladığı bir dönemde birbirini önemseyerek yeniden örgütlenen birliktelikleri yaşamsal görüyor ve üretilen hayalleri çoğaltmaktan, yazmaktan ve aktarmaktan heyecan duyuyoruz. Geleceği korkularımızla değil sevinçle oluşturmak ümidiyle…

Bu zincir genişledikçe ortaya çıkan hayalleri instagram.com/dream.news ve facebook.com/dreamnewspaper hesaplarından paylaşacağız. Birkaç ay sonra dağılan tüm sayfaları bir araya toplayıp 3. sayıyı basacağız.

*Bağ kuran veya kısıtlayan

*

Dream News #3 / Chains*

In a period when doubt and fear feed our future dreams, Dream News is continuing to gather, revive, enhance and share people’s hopes and wishes with its 3rd issue. This issue is inspired by the new physical socialising networks in result of the global pandemic situation.

Current conditions require us to be at a distance from each other in order to be as free of doubt as possible. Nevertheless, we still come together in very small groups within certain trust relationships. Dream News #3 tactically plans to move at the intersections of these groups and spread through them as far as possible.

The 3rd issue starts with people whom we already physically come together. Gradually, each participant will continue to create the content of the paper with others in their own isolated groups. In a period when all of us physically restrict ourselves, we see these reorganisations of togetherness as vital. We are excited to enhance and pass on the written dreams. Hoping to create our future with joy, rather than with fears…

As this chain expands, we will share the emerging dreams from instagram.com/dream.news and facebook.com/dreamnewspaper accounts. After a few months, we will gather all the scattered pages together and print the 3rd issue.

*Linking or restricting

1/2

Making pictures Session-1 / 1st and 2nd Chain (use arrow buttons to see the images)

1/7

Making pictures Session-2 / 3rd Chain (use arrow buttons to see the images)

1/3

Making pictures Session-3 / 4th and 5th Chain (use arrow buttons to see the images)

1/8

Making pictures Session-4 / 6th Chain (use arrow buttons to see the images)

1/3