top of page

Yazı resimler

2013

Bu resimlerde boyayı, yazı yazmak için kullandım. 

Manzarayı çizip, izleyiciye göstermek ve onu pasif bir konumda bırakmak yerine, çizeceğim resmi tuvalin üzerine yazdım ve manzarayı, kelimeler aracılığıyla hayal etmelerini sağlayarak aktif bir konuma sokmaya çalıştım. 

İzleyici resmi kendi kafasında çizmek durumunda kalacağı için, aslında sanatçının rolüne bürünmüş oluyordu.

Yazı Resim I

46x51cm

Yağlıboya / Oil paint

Yazı Resim II

69x80cm

kumaş üzeri ip / yarn on fabric

Yazı Resim II

detay / detail

Yazı Resim III

Yağlıboya / Oil paint

bottom of page