top of page

'10 - '05    Yırtınız / Tear

mektup zarfı, oy pusulası - YTÜ Beşiktaş Kampüsü, 2008 

Oy pusulası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat-Tasarım Fakültesi’ni Davutpaşa’ya taşımaya çalışan rektörlüğe karşı düzenlenen eylem ve sergiye yapılmış bir çalışma.

 

Sanat-Tasarım Fakültesinin Davutpaşa’ya taşınmasını istiyor musunuz?

Zarfın üzerinde “Yırtınız” yazar. Ancak oy zarfının içinden zaten yırtık bir oy pusulası çıkar. Yırtık oy pusulası geçersiz oy demektir. Kişi zarfı ister yırtarak açsın, ister dikkatlice kenarından açsın, oyu zaten geçersiz olacaktır. 

 

bottom of page