top of page

Kim-lik / ID

2013

2013 İstanbul Bienali için hazırlanmış bir iş önerisi.

İnsanları topluluk yapan, sınıflandıran, bölen ve çeşitlendiren “din, dil, ırk, sınıf, cinsiyet” kavramları yerine “his, duygu ve davranış” durumlarına işaret eden sorular ile oluşan ve bireyleri bu şekilde sınıflandırmayı deneyen bir proje.

Projenin sunduğu ve araştırdığı durum; ötekileştirmenin, duygu ve düşünceler ile oluşturulmuş kimlik formatı aracılığıyla ne yöne evrileceği ve hala çatışmaya veya kavgaya yol açıp açmayacağı sorusu üzerinden işliyor.

Ötekileştirme kavramını yok etmeye çalışmak yerine ötekileştirmenin kalıplarını değiştirmek üzerine bir çalışma.

Kimlik üzerinde, bizleri kimlik üzerinden ayrıştıran "ırklar, dinler, diller, sınıflar, cinsiyetler" vs. olmasa da “yağmur mu? - göz yaşı mı?” gibi sorulara verilecek cevaplar gibi kişisel tercihler olsa; acaba o zaman da farklı tercihlerimiz bizleri bugünkü noktaya taşır mı?

 

9.5x6.5cm

Renkli baskı üzeri pvc kaplama

 

 

örnek "kim-lik"

bottom of page