Disiplinler Arası İletişim / Interdisciplinary Communication

2 sets of entryphone, 2008

Disiplinler arası sanatı sorgulayan bir ses enstalasyonu.

Disiplinler arası sanata yoğunlaşan bir fakültede, birbirinden habersiz ve bağımsız çalışan bölümler arasında, iletişim kurmayı amaçlayan bir proje.

İki farklı binadan oluşan fakültede binalar arasında, diafon aracılığı ile sadece bir düğmeye basarak “disiplinler arası iletişim” imkanı sunan bir ses enstalasyonu.

A sound installation questioning the interdisciplinary art.

It is a project aiming to communicate between departments of an “Interdisciplinary Faculty”, who are unfortunately unaware and unconnected to each other. The faculty consists of two separate buildings. This sound installation offers the possibility of "interdisciplinary communication" by pressing one button on an entry phone at each building and being able to communicate to the other building.