'20    One Sided Rulers

*

"7 Rulers - Yedi Cetvel", 2020, Istanbul, Ink on Wood

 

(Eng Below)

 

Bu 7 cetvel el yapımı. Kapladıkları alan benzer gözükse de, her biri farklı ölçülerde. Her bir milimetre arasındaki mesafe rastgele, o yüzden cetveller eşit değil. “Standart” ölçü birimi ile ölçülürlerse hepsi 70cm çıkar. Ancak ortaya çıkan uzunluklar şunlar: 65,3-78,5-91,1-70,2-72,4-81,4-67cm⠀

Bu cetvelleri sokaklara astım ve insanların alıp kullanmasını umuyorum. Bir taktik olarak varoluşumuzu standardize eden her türlü otoriteyi sorunsallaştırmak ve nefes almaya katkı sağlamak istiyorum.⠀

Bize sorulmadan bizim için üretilmiş, özümsetilmiş standartların, düzen getirmenin aksine insanlığı sürekli çatışmaya sürüklediğini düşünüyorum. Bizi iyileştirecek olanın farklı ölçüleri yüzeye çıkarmaktan, farklılığımızla tanışmaktan ve farklılıkları tanıştırmaktan geçtiğine inanıyorum. Farklılıkları standardize ederek nefes almalarını engellemekten değil. Umarım bu cetveller sahiplerini bulur, bilfiil kullanılır, başka cetvellerin üretilmesine aracı olur ve benzemez ölçüler birbirleriyle karşılaşır.⠀

65,3cm: Başakçı Sokak - 78,5cm: Uzun Hafız Sokak - 91,1cm: Dr. Şakir Paşa Sokak - 70,2cm: Moda Caddesi - 72,4cm: Recep Peker Caddesi - 81,4cm: Selamiçeşme altgeçit - 67cm: Münir Nurettin Selçuk Caddesi⠀
*

These 7 rulers are handmade. Although the area they cover in space looks similar, each one is of different size. The distance between each millimeter is random, therefore the rulers are not equal. If measured with "standard" units of measurement, all of them will be 70cm. However, the resulting lengths are: 65.3-78.5-91.1-70.2-72.4-81.4-67cm⠀

I hung the rulers on the streets, hoping that people will use them. As a tactic, I want to problematize any authority that standardizes our existence and create space to breathe.⠀

I think that standards which were made for us without asking us and which internalized, bring conflict rather than order. I believe the way to heal is through bringing forth various dimensions, meeting our differences and introducing those differences to each other. Not by standardizing the differences and preventing them to breathe. I hope the rulers find their owners, mediate the production of other rulers, and the unmatched dimensions meet each other.

65,3cm: Başakçı Street, 78,5cm: Uzun Hafız Street,⠀91,1cm: Dr. Şakir Paşa Street, 70,2cm: Moda Avenue, 72,4cm: Recep Peker Avenue,⠀81,4cm: Selamiçeşme Underpass,⠀67cm: Münir Nurettin Selçuk Avenue.⠀

7 Rulers, 70cmx5cmx0,4cm, Ink on Wood, 2020

1/9